Wie moet aanmelden

Wie moet aanmelden ?

  • Kinderen geboren in 2017

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2017 moeten aanmelden. Zij starten pas effectief met school op 1 september of                   2 november 2020 (schooljaar 2020-2021).

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

Opgelet: als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, hoef je je kind niet opnieuw aan te melden.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 

Wie moet niet aanmelden?

  • Broers en zussen
  • Kinderen van personeel van de school