Vrije inschrijvingen

Geen inhoud
Vrije plaatsen basisonderwijs                  
                         
1 juni 2021                  
                         
      2019 2018 2017 2016 1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar
't Singeltje 10 10 0 0 / / / / / /
De Bolster 11 3 4 3 6 0 2 6 0 4
De Tandem 10 11 4 2 10 5 14 7 5 8
Jenaplanschool Lieven Gevaert 8 0 7 0 0 0 7 0 6 6
Klimboom 29 18 18 6 19 10 7 12 14 11
Parkschool kleuter 0 0 0 0 / / / / / /
Parkschool lager / / / / 0 2 0 1 0 6
Rozenregen 7 3 12 3 1 5 1 1 5 6
Ten Dorpe 0 0 1 0 1 1 0 2 4 3
Zeppelin 6 2 3 0 6 5 1 4 3 0